fbpx

Algemene voorwaarden en privacy verklaring

SAM, smart with media

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden en onze privacy reglement van SAM gevestigd te Oirschot.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden , alsmede de voorwaarden van leveringen en recht op retour.

Hier kunt u een kopie van onze privacyverklaring downloaden.

Hier kunt u een kopie van onze algemene voorwaarden downloaden.

1 – Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAM is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SAM.
 

2 – Leveringen en bestellingen in onze webshop 

Op al onze leveringen is het Nederlandse recht van toepassing. Wij verkopen en leveren geen dranken aan personen die nog geen 18 jaar zijn. Onder de 25 jaar legitimatie gewenst.
 
Al onze leveringen vallen onder de normale garantievoorwaarden op dranken en goederen.
 

3 – Leveringsvoorwaarden en betalingen

Al onze leveringen zullen na betaling binnen 2 dagen geleverd worden, mits op voorraad. Bij het bestellen en betalen van artikelen welke toch niet op voorraad blijken te zijn zullen wij dit binnen 2 dagen terugstorten op je rekening.
 
Zodra een betaling bij ons binnen is gaan wij er direct mee aan de slag, tevens ontvang je direct via de mail een besteloverzicht.
 
Leveringen van alcohol houdende dranken geschied alleen aan personen van 18 jaar of ouder. Bij aflevering zal om legitimatie worden gevraagd.
 
Door in te stemmen met een levering verklaart men hierbij de leeftijd van 18 jaar of ouder te hebben.
 

4 – Recht van retour en annulering van bestellingen

Wij kunnen helaas geen dranken, evenement tickets of goederen retour nemen via onze webshop.
 

5 – Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een eis tot levering te claimen.
 
SAM streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden met een vorm van garantie en of aanspraak op juistheid zoals gebruikelijk is in onze fysieke winkel.
 
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SAM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
 

6 – Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ons op deze pagina.
 

7 – Privacy verklaring oktober 2018 

SAM hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Daarom informeren wij je graag volledig over ons beleid, waarin wordt uiteengezet hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Download hier onze privacy verklaring.
 

7 – Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden.

Juridische grondslag
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, geeft je ons van te voren toestemming. Deze gegevens zijn altijd vrijelijk en ondubbelzinnig verkregen persoonsgegevens. Wij gebruiken je gegevens uiterst om je te kunnen informeren of om rapportages voor intern gebruik op te kunnen stellen.
 
Rechten
Recht op inzage. Je hebt altijd het recht om informatie op te vragen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Via ons contactformulier kun je contact opnemen met SAM, wij zullen je dan per mail deze persoonsgegevens verschaffen.
 
Recht op rectificatie
Zijn persoonsgegevens die wij van je bewaren onjuist? Neem dan via het contactformulier contact met ons op en wij zullen de persoonsgegevens aanvullen en/of wijzigen. Wij zullen je hiervan op de hoogte brengen per mail.
 
Recht op vergetelheid
Je hebt altijd recht om op elk moment de door SAM verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Om je gegevens te verwijderen dien je contact op te nemen met SAM via ons contactformulier, wij zullen je gegevens dan uit onze database verwijderen en je hiervan op de hoogte brengen per mail.
 
Recht op bezwaar
Je hebt altijd recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij zullen dan de verwerking van je persoonsgegevens stopzetten in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang. Wil je bezwaar indienen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website, wij zullen je bezwaar per mail behandelen.
 
 
Kan ik ergens mee helpen?
1
avatar
SAM online
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur me vooral een berichtje.
13:18
🚀   by SAM